เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การระบุที่อยู่โดเมนที่ถูกต้องของเว็บไซต์

การระบุที่อยู่โดเมน โดยปกติแล้วถ้าชื่อโดเมนเป็นภาษาอังกฤษค่าที่กำหนดให้โดยระบบจะไม่ค่อยมีปัญหาครับ ให้สามารถใช้ค่่าที่กำหนดได้ทันที แต่ถ้าเป็นโดเมนภาษาไทยค่ากำหนด ที่อยู่โดเมน มักไม่ถูกต้อง เนื่องจากค่าที่อ่านได้โดยระบบจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ (นอกจากจะเป็นการติดตั้งทับของเก่าซึ่งระบุค่าโดเมนภาษาไทยไว้อยู่แล้ว)

ที่อยู่โดเมน ใช้สำหรับกรอกโดเมนจริงๆที่เราใช้งาน เช่น http://www.webshopready.com http://gcms.webshopready.com หรือ โดเมนชื่อภาษาไทย เช่น http://www.ชื่อไทย.com ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องกรอกคือ

  • ต้องระบุ http:// ด้วยเสมอ
  • ถ้าเป็นโดเมนหลัก ต้องระบุ www ด้วย แต่ถ้าเป็นโดเมนย่อย ไม่ต้องระบุ ครับ เช่น http://www.webshopready.com หรือ http://gcms.webshopready.com
  • ไม่ต้องมี / ปิดท้าย
  • ที่อยู่โดเมน ต้องระบุ path ด้วย เช่นหากอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย ก็ต้องระบุโฟลเดอร์ย่อยด้วย เช่น ติดตั้ง GCMS ในโฟลเดอร์ htdocs/gcms/ ก็ต้องระบุเป็น http://www.webshopready.com/gcms

ชื่อโฮสต์ ใช้สำหรับกรอก ชื่อโฮสต์ เฃ่น http://www.webshopresdy.com ชื่อโฮสต์คือ webshopready.com หรือเช่นในกรณีชื่อโดเมนเป็นภาษาไทย http://www.ชื่อไทย.com ชื่อโฮสต์จะเป็น xn--b3c0a7a4b9b8d0a.com ซึ่งโดยปกติแล้ว ตัวติดตั้งมักจะกรอกค่านี้ให้ได้ถูกต้องครับ (ซึ่งสามารถดูชื่อโฮสต์ที่ถูกต้องได้จาก Addressbar ของ browser firefox)

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมด้านล่าง จะเป็นการกำหนดให้ Server ทำการย้ายที่อยู่จากโดเมนที่ไม่มี www ให้เป็นโดเมนที่มี www เสมอ ซึ่งโดยปกติระบบจะมองว่า โดเมนที่มี www และ ไม่มี www เป็นคนละโดเมนกัน เช่น เมื่อมีการเรียก htp://webshopready.com Server จะทำการย้ายที่อยู่ไปยัง http://www.webshopready.com โดยอัตโนมัติ แต่ เราจะไม่เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าติดตั้ง GCMS ลงในโดเมนย่อย เช่น http://gcms.webshopready.com นะครับ เพราะบาง Server อาจไม่รองรับ http://www.gcms.webshopready.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^