เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การปรับขนาดของรูปภาพด้วย CKEditor

เนื่องจากการแสดงผลแบบ Responsive ขนาดของรูปภาพที่จะแสดงผล จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของจอภาพ ทำให้เราไม่สามารถกำหนดขนาดของภาพลงไปแบบเจาะจงได้ครับ ด้วยเหตุนี่้ผมจึงได้ปิดการกำหนดขนาดของรูปภาพที่จะแสดงผลไว้ (ไม่สามารถกำหนดค่าด้วย CKEditor ได้) แต่ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นที่จะย่อรูปภาพที่ต้องการจะแสดงผล ก็ยังสามารถทำได้ครับ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
<img src="http://gcms.in.th/datas/users/www/image/1288154291.jpg" style="max-width:50px" alt="">

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^