เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การติดตั้ง GCMS เวอร์ชั่น 4

GCMS เวอร์ชั่น 4 ค่อนข้างติดตั้งง่ายครับ เพียงคุณรู้ระบบฐานข้อมูล คุณก็สามารถที่จะติดตั้ง GCMS ได้แล้ว

สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนการติดตั้ง GCMS
 

คุณสามารถอัปโหลด ไฟล์ทั้งหมดของ GCMS ไปยังโฟลเดอร์ที่ติดตั้งได้โดยตรงครับ โดยปกติแล้วสำหรับการติดตั้งใหม่ คุณจะต้องทำการลบไฟล์ config.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ bin/ ออก(ถ้ามี) เพื่อให้ตัวทำตัวติดตั้งทำงาน (จะไม่สามารถเรียกใช้ตัวติดตั้งได้ถ้ามีไฟล์นี้อยู่) หลังจากนั้นให้ทำการเรียกเว็บไซต์ตามปกติ (เช่น htpp://localhost/gcms/ หรือเรียก URL ที่ทำการติดตั้ง GCMS ไว้นั่นแหละครับ) โปรแกรมจะพาคุณไปยังตัวติดตั้งโดยอัตโนม้ติ

หน้าแรกที่คุณจะเจอหลังจากการเรียกตัวติดตั้ง คือ การตรวจสอบไฟล์และ โฟลเดอร์ทั้งหมด ในหน้านี้ โปรแกรมจะทำการสร้างและตรวจสอบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่จำเป็น ได้แก่

  • ตรวจสอบการสร้างไฟล์ .htaccess ไฟล์นี้เป็นไฟล์ระบบ 
  • ตรวจสอบการสร้างไฟล์ robots.txt สำหรับ SE ต่างๆ
  • ตรวจสอบการสร้างโฟลเดอร์ datas/

ทั้ง 2 ไฟล์ และ 1 โฟลเดอร์นี้จะถูกสร้างไว้ที่ root ของ Server หาก โปรแกรมแจ้งว่าไม่สามารถสร้างได้ ให้คุณ ปรับ chmod ให้โฟลเดอร์ root ของ Server ให้เป็น 777 หรือไม่ก็ให้ทำการสร้างไฟล์หรือโฟลเดอร์ แล้วปรับ chmod ให้เป็น 777

  • ตรวจสอบการสร้างไฟล์ config.php
  • ตรวจสอบการสร้างไฟล์ vars.php

ทั้ง 2 ไฟล์นี้เป็นไฟล์ค่ากำหนดที่สำคัญของระบบซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ bin/ ถ้าโปรแกรมแจ้งว่าไม่สามารถสร้างไฟล์ config.php ได้ให้ทำการสร้างไฟล์ config.php เปล่าๆไว้ในโฟลเดอร์ bin/ และปรับ chmod ให้เป็น 777 ส่วนไฟล์ vars.php เป็นไฟล์ที่มีอยู่บนระบบอยู่แล้วห้ามลบไฟล์นี้ออก ถ้าระบบแจ้งว่าไม่สามารถเขียนไฟล์นี้ได้ให้ปรับ chmod ใฟ้ไฟล์นี้เป็น 777 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนโฟลเดอร์อื่นๆ จะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ datas/ ถ้าระบบแจ้งว่าไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใดได้ ให้ลองทำการปรับ chmod ให้โฟลเดอร์ datas/ ให้เป็น 777 หรือถ้าจำเป็น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ตามที่แจ้งด้วยตัวเอง และ ปรับ chmod ให้เป็น 777 ก็ได้

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้คุณกรอกค่ากำหนดเกี่ยวกับฐานข้อมูลของคุณ

  • ชื่อผู้ใช้ เป็น username ของ ระบบฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ทราบ คงต้องสอบถามเอาจากผู้ดูแล Server ของคุณ
  • รหัสผ่าน เช่นเดียวกันครับ เป็น password ของฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ทราบ คงต้องสอบถามเอาจากผู้ดูแล Server ของคุณเช่นกัน
  • โฮสท์ของฐานข้อมูล สำหรับ Server ส่วนใหญ่ จะระบุเป็น localhost ครับ แต่บางกรณีคุณอาจต้องระบุเป็นหมายเลข IP ถ้าคุณไม่รู้จริงๆให้สอบถามจากผู้ดูแล Server ครับ
  • ชื่อของฐานข้อมูล เป็นชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการติดตั้ง GCMS ซึ่งโดยปกติแล้ว Host ส่วนใหญ่จะสร้างฐานข้อมูลให้คุณอยู่แล้ว ให้คุณนำชื่อฐานข้อมูลนั้นมากรอกในช่องนี้ สำหรับตัวเลือกด้านล่าง เป็นตัวเลือกเพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ที่จะติดตั้ง GCMS ใหม่โดยโปรแกรม (Host อาจไม่รองรับ)
  • คำนำหน้าตารางฐานข้อมูล โดยปกติแล้ว คุณควรระบุค่าในช่ิองนี้เป็นข้อความอะไรก็ได้ ซึ่งโปรแกรมจะใช้ค่านี้เป็นคำนำหน้าของฐานข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลที่สร้างไม่ไปซ้ำกับฐานข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่ในบานข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว ควรระบุเป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น

หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งคุณควรปรับ chmod ให้ .htaccess และ robots.txt และโฟลเดอร์ datas/ เป็นแบบอ่านอย่างเดียว (644) และลบไฟล์ admin/install.php ออกด้วยครับ (ถ้าคุณได้ทำการปรับ chmod ให้โฟลเดอร์ root ไว้คุณควรปรับกลับให้เป็นค่าเดิมก่อนติดตั้งหรือ เป็น 755 ด้วยครับ)

สำหรับ ชื่อ และ รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ ค่าปกติคือ user admin และ password admin ครับ หลังจากคุณเข้าระบบแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้ครับ (ควรเปลี่ยนทันทีหลังจากติดตั้งเรียบร้อย)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^