เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การติดตั้งและใช้งาน Widget ของ GCMS

Widget คือส่วนประกอบเล็กๆของ GCMS ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของมัน ซึ่งอาจเป็น Javascript ล้วนๆ หรืออาจเป็นส่วนประกอบเล็กๆในหน้าเว็บก็ได้ เช่น ส่วนแสดงผลแกลอรี่ในหน้าแรก ส่วนแสดงผล Useronline เป็นต้น

การติดตั้ง
Widget ของ GCMS จะถูกติดตั้งอยู่ในโฟลเดอร์ widgets/ ครับ

การใช้งาน
ปกติแล้ว Widget จะไม่มีหน้าแสดงผลเป็นของตัวเอง และจะเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆในหน้าเพจเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ Widget มักถูกใช้งานในหน้าแรกเป็นส่วนใหญ่ การแสดงผลของ Widget จะขึ้นกับรูปแบบของ Widget เองครับ เช่นถ้าเป็น Widget ที่เป็น Javascript ล้วนให้ติดตั้งโดยการเขียนคำสั่ง Javascript ลงใน Template หรือ อาจเขียนลงในหน้าเพจ (ในส่วนหลังบ้าน) ที่ต้องการเรียกใช้

ตัวอย่างการติดตั้ง Widget Gallery
{WIDGET_GALLERY}

คำว่า WIDGET_ ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ของ Widget (GALLERY) ภายในวงเล็บปีกกา

Widget แต่ละตัวอาจมีวิธีการติดตั้ง และข้อกำหนดแตกต่างกันไปนะครับ ในการติดตั้งให้ให้ดูที่ข้อกำหนดการติดตั้งที่ Widget แต่ละตัวเป็นสำคัญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^