GCMS Ajax CMS

เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ห้องสนทนา Ajax (Ajax Chat Room)

ห้องสนทนา Ajax (Ajax Chat Room)
ระบบห้องสนทนาด้วย Ajax ไม่ต้องใช้ db สามารถแสดงรูปภาพของคน online ได้ รองรับระบบห้อง ทำงานรวดเร็ว

ตัวอย่าง http://chat.goragod.com
 • มีระบบห้อง สามารถสร้างห้องได้ และ User ยังสามารถสร้างห้องใหม่ เพื่อแยกไปคุยต่างหากได้อีกด้วย (สร้างห้องใหม่ โดยการคลิกที่ชื่อของตัวเอง)
 • มีระบบ Private Message สำหรับส่งข้อความลับหากัน โดยมีความสามารถพิเศษ สามารถส่งหาได้หลายคนพร้อมกัน (ใช้งานโดยการคลิกที่ ไอคอนหน้าชื่อ)
 • มีระบบ User Online แบบ Real Time แสดงสถานะคนในห้องต่างๆ
 • คลิกที่ชื่อสมาชิกแต่ละคน เพื่อเลือกคนที่จะคุยด้วยได้ (แสดงรายชื่อคนติดต่อด้วย แต่เห็นทุกคน)
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล ร่วมกับฐานข้อมูลสมาชิกเดิมบนระบบได้ (Option มีตัวอย่างการติดต่อกับฐานข้อมูลให้ภายในโค้ด ต้องดำเนินการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลด้วยตัวเอง หรือจะไม่ใช้ร่วมกับระบบสมาชิกที่มีอยู่ก็ได้ ซึ่งจะสามารถเข้าร่วมสนทนาได้ทุกคน)
 • สามารถเลือก icon, สี ประจำตัวเองได้
 • สามารถแสดงรูปประจำตัวสมาชิก โดยการดึงจากฐานข้อมูลได้ (ต้องมีระบบสมาชิก ที่มีรูปประจำตัวอยู่แล้ว)
 • สามารถแสดงข้อมูล ประจำตัวสมาชิกได้ โดยคลิกจากชื่อสมาชิกที่แสดงในห้อง สนทนา (ต้องเขียนโค้ด แสดงข้อมูลสมาชิกเพิ่มเติม)
 • มีเสียงเมื่อมี Message หรือมีคน Login, Logout เสียงเตือนจะมีก็ต่อเมื่อ ผู้ติดต่อ เลือกส่ง Message หาเรา หรือ เลือกส่งหา ทุกคนเท่านั้น
 • สามารถ ปิด/เปิด เสียงเตือนได้
 • สมารถปรับเปลี่ยน รูปแบบได้ง่ายๆ เนื่องจากเป็นระบบ theme สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบ สีสัน รวมถึงการย้ายตำแหน่งของ ส่วนต่างๆได้
 • มีระบบไอคอนยิ้ม สามารถเพิ่มเติมไอคอนได้
 • มีระบบ BBCode แสดงตัว หนา เอียง ขีดเส้นใต้ได้ โดยสามารถเลือกเฉพาะบางคำได้
 • ใช้ AJAX+PHP เป็น engine
 • ระบบฐานข้อมูล Text
 • รองรับการใช้งานหลายภาษา (กำหนดไว้ 2 ภาษาในเบื้องต้น ไทย-อังกฤษ)
 • ใช้งานได้กับหลาย Browser
 • ใช้ได้กับ PHP ทุกไซต์ ตั้งแต่ Version 4 ขึ้นไป (ที่สามารถเขียน ไดเร็คทอรี่ได้)
 • มีระบบป้องกันการพิมพ์ เร็วเกินไป (Flood Protecion)
 • มีระบบป้องกันการส่งข้อความซ้ำ (Run protection)
 • มีระบบป้องกันคำหยาบ
 • มีระบบห้ามใช้ชื่อ สงวน เช่น Admin ชื่อของผู้ดูแลระบบ หรืออื่นๆ ป้องกันคนแอบอ้างเป็น Admin
 • แสดง IP ของคนที่คุยด้วย ป้องกันคนแอบอ้างชือ หรือก่อกวน
 • เพิ่มเติมการกำหนด ขนาดตัวอักษรของห้องสนทนา
 • มีระบบ Log สามารถเก็บข้อความการสนทนา้ไว้ได้ตามที่เรากำหนด (กำหนดให้เก็บไว้กี่วัน หรือไม่เก็บเลยก็ได้ ลบอัตโนมัติเมื่อเลยกำหนด)
 • มี 2 แบบ คือ TIS-620 และ UTF-8 (แนะนำ)
หมายเหตุ
 • ห้องสนทนาสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น (ต้องแจ้ง URL ของห้องสนทนาที่ต้องการ)
 • หากต้องการให้ดำเนินการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลให้ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก 300 บาท (รวมเป็น 500 บาท ต่อ 1 copy)

ราคา : 1,500.00 บาท

ราคาสุทธิ : 200.00 บาท

^