เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Warning ob_start() output handler ob_gzhandler

Warning: ob_start() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in C:\AppServ\www\gcms4\bin\inint.php on line 6


ปัญหานี้เกิดจาก การเปิดใช้ zlib.output_compression ร่วมกับ ob_gzhandler ครับ สามารถแก้ไขได้ตามบทความด้านล่าง

http://www.goragod.com/...put....html

หากไม่สามารถใช้งาน zlib ได้จริงๆ ให้เปิดไฟล์ bin/inint.php แล้วแก้ไขให้เป็นดังนี้ครับ

<?php
   // bin/inint.php
   session_start();
   ob_start();
   // ตัวแปรหลัก
   include ('vars.php');
?>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^