เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, localhost@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


หากคุณประสบปัญหา Internal Server Error ด้านบนในขณะที่เรียก GCMS พึงระลึกไว้เลยครับว่าคุณกำลังเจอปัญหาการใช้งานไฟล์ .htaccess เข้าให้แล้ว

ความสำคัญของไฟล์ .htaccess

ไฟล์นี้เป็นไฟล์จัดการ GCMS ที่สำคัญ ใช้สำหรับ ทำการ Optimize เว็บไซต์ และใช้ในการจัดการ Friendly URL แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากไม่มีไฟล์ในบนระบบ GCMS ก็ยังทำงานได้อยู่ครับ

หากเกิดปัญหาตามที่ผมเกริ่นไว้แล้ว คุณมีตัวเลือก 2 ทาง

1.ลบไฟล์ .htaccess ออก และไม่ใช้มันไปเลย ไฟล์นี้จะถูกสร้างโดยตัวติดตั้ง ถ้าคุณติดตั้งได้ แต่ไม่สามารถเรียกใช้เว็บได้ ให้คุณลบไฟล์นี้ออกไปเลย ไฟล์นี้จะมีอยู่ใน folder root และ folder admin/ ครับ ถ้าคุณลบไฟล์นีออกไปเลย สิ่งที่คุณจะต้องสูญเสีย คือ คุณจะไม่สามารถใช้ URL แบบ Friendly URL ได้ เช่น (http://www.xxx.com/บทความ.html) แต่คุณยังใช้ URL ในรูปแบบ http://www.xxx.com?index.php?module=บทความ ได้แทน ด้วยการไปกำหนดค่าใน config ของระบบให้ใช้ URL รูปแบบนี้ และ อีกอย่างที่คุณจะสูญเสียก็คือ การ Optimize Cache และ รูปภาพต่างๆ

2.ลบไฟล์ .htaccess และ เลือกใช้วิธีอื่น กรณีนี้มักเกิดกับ Server ที่เป็น Windows ซึ่งไม่สามารถใช้ mod_rewrite ได้ หรือ อาจใช้กับ Server ใดๆ ที่สามารถกำหนด Custom Error Page ได้นะครับ ซึ่งโดยปกติแล้ว Serverจะกำหนด Custom Error Page 404 เป็น 404.php ไว้ ให้เราเปลี่ยนค่านี้เป็น index.php แทน 404.php ครับ ในกรณีนี้ การกำหนดค่าจะทำวิธีไหนได้ก็ขึ้นอยู่กับ Server ที่ติดตั้งนะครับ ให้ลองศึกษาเอาจาก Server ที่ใช้ ถ้าคุณสามารถตั้งค่านี้ได้ คุณก็ยังสามารถใช้งาน Friendly URL ได้ตามปกติครับ (แต่การ Optimize Cache ยังคงสูญเสียไปครับ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^