เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Editor ของ GCMS

GCMS ใช้ CKEditor เป็น Editor หลัก และผมได้ทำการติดตั้ง Filemanager มาให้ด้วยแล้ว (สามารถเปลี่ยนเป็น CKFinder ได้ทันที) โดยคุณสมบัติของ Filemanager ผมได้เพิ่มเติมคุณสมบัติการ Preview รูปภาพ และการลบไฟล์ มาให้ด้วยแล้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

คุณสามารถแทรก Javascript หรือ โค้ด HTML ได้โดยใช้ โหมด ดูรหัส HTML ซึ่งจะทำให้คุณสามารถออกแบบหน้าเว็บที่แตกต่างกันได้อย่างมากมาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^