เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

โมดูลดาวน์โหลดสำหรับ GCMS6s เว็บโรงเรียนหรือ อบต

โมดูลดาวน์โหลดที่ผมติดตั้งมาให้กับ GCMS6s ก็เป็นโมดูลที่มีความสามารถพื้นฐานของระบบดาวน์โหลดทั่วไปครับ ซึ่่งจุดเด่นของระบบนี้คือ
  1. การซ่อน URL ดาวน์โหลด เพื่อป้องกันการทำ hot link มายังไฟล์โดยตรง
  2. สามารถกำหนดที่เก็บไฟล์ได้เอง ทำให้สามารถสร้างโฟลเดอร์ที่้ป้องกันการโจมตีได้
  3. สามารถเลือกใช้วิธีการอัปโหลดไฟล์ผ่านหน้าเว็บ หรือ เลือกใช้วิธีอัปโหลดไฟล์ผ่าน ftp แล้วค่อยไปตั้งค่าดาวน์โหลดก็ได้
  4. รองรับชื่อไฟล์ภาษาไทย
ซึ่งหากเป็นการอัปเกรดระบบจาก Atomy Maxsite ตัวอัปเกรดจะนำเข้าข้อมูลโดยใช้ไฟล์ที่โฟลเดอร์เดิมครับ ดังนั้นในการอัปเกรดก็ไม่จำเป็นต้องลบโฟลเดอร์นี้ออกเมื่อดำเนินการเรียบร้อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^