เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เมื่อ CKEditor ไม่แสดงรูปภาพที่อัปโหลด

ปกติแล้วเมื่อเราอัปโหลดรูปภาพขึ้นไปด้วย CKEditor เราจะได้ path ของรูปเป็น datas/image/xxx.jpg ซึ่งในบางครั้ง จะทำให้ CKEditor ไม่แสดงรูปภาพตัวอย่างรวมถึงขนาดของรูป และ อาจร้ายแรงถึงขนาดไม่แสดงรูปภาพบนหน้าเว็บได้

การแก้ไข ให้ทำการแก้ไขชื่อไฟล์ในช่อง ที่อยู่อ้างอิง URL ให้เป็น URL เต็มๆของ รูปภาพนั้นๆ เช่น แก้ไขเป็น http://www.domain.tld/path/datas/image/xxx.jpg เป็นต้น หลังจากนั้น ให้คลิกที่ช่องใดก็ได้ในกรอบ คุณสมบัติของรูปภาพ เพื่อให้ CKEditor ทำการโหลดรูปภาพ และขนาดของภาพมาแสดง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^