เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ระบบภาษาของ GCMS

GCMS สามารถรองรับหลายภาษาได้อยู่ในตัวครับ เนื่องจาก GCMS ใช้ UTF-8 เป็น encoding ทำให้สามารถรองรับได้หลากหลายภาษาทั่วโลก และ GCMS ยังได้แยกไฟล์ภาษาออกจากโค้ดอย่างเด็ดขาด ทำให้การเพิ่มหรือปรับปรุงภาษาของ GCMS สามารถทำได้ง่าย เพียงแค่เพิ่มไฟล์และทำการแปลไฟล์เป็นภาษาที่ต้องการ

ระบบภาษาทั้งหมดของ GCMS ถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ language/ ครับ โดยแยกจัดเก็บตามโมดูลที่ติดตั้ง และ ภาษาที่ต้องการครับ เช่น th.php สำหรับภาษาไทย หรือ en.php สำหรับภาษาอังกฤษเป็นต้น โดยภาษาที่มีติดตั้งไว้แล้วมีเพียงภาษาไทยครับ หากต้องการให้ GCMS แสดงในภาษาอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้โดยการทำการแปลไฟล์ภาษาไทยเป็นภาษาที่ต้องการ (ทุกไฟล์)

ในส่วนของโมดูลที่ติดตั้ง (index และ module) รองรับระบบหลายภาษาเรียบร้อยแล้วครับ โดยที่ GCMS ยอมให้คุณเขียน โมดูล และ เมนู รวมถึงเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันในแต่ละภาษาได้ และเรื่องได้ที่ไม่ได้กำหนดภาษา GCMS จะยอมให้แสดงได้ในทุกภาษาครับ

สำหรับโมดูลบอร์ด ผมไม่ได้แยกส่วนของภาษาออกนะครับ เนื่องจากบอร์ดจะถูกเขียนโดยสาธารณชน อาจทำให้การกำหนดภาษาทำได้ค่อนข้างยาก ผมเลยให้มันแสดงในทุกภาษาได้เลย

คุณสามารถดูตัวอย่างเกี่ยวกับการทำเว็บ 2 ภาษาได้ที่เว็บหลัก http://www.goragod.com ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^