เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ปัญหา undefined function mb_strlen()

mb_strlen() เป็นฟังก์ชั่นในกลุ่ม Multi Byte ของ PHP ซึ่งมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้ในหลายๆที่ด้วยกันบน GCMS ซึ่งแต่เดิมมีฟังก์ชั่นนี้สำรองอยู่ในกรณีที่ Server ไม่สนับสนุนคำสั่งนี้ ซึ่งผมได้ทำการตัดฟังก์ชั่นสำรองออก ทำให้ในบางครั้งคนที่เคยใช้ GCMS ได้ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 4.5.1 เคยใช้ได้ กลับมี Error ข้างต้นในเวอร์ชั่นนี้

จริงๆแล้วเหตุุผลหลักที่ผมตัดออก ก็เพื่อเป็นการบังคับใช้ GCMS กับ Server ที่สูงกว่า ซึ่งโดยทั่วๆไป Server ส่วนใหญ่สนับสนุนคำสั่งนี้ ซึ่งจะมีติดตั้งมาพร้อมกับ PHP ตั้งแต่ 4.3.4 เป็นต้นมา (ดูได้จาก http://www.php.net/manual/en/mbstring.installation.php )

ใครที่เจอปัญหานี้ ลองแจ้งให้ Server เปิดใช้งานดูนะครับ

สำหรับผู้ที่ทดสอบบน localhost ถ้าไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ให้ลองติดตั้ง XAMPP ดูครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้งานอยู่ โดยเลือกใช้เวอร์ชั่นล่าสุดเลยครับ ซึ่งจะครบครันกว่ายี่ห้ออื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^