เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การใช้งานบอร์ดเป็นแกลอรี่บน GCMS

จริงๆแล้วการใช้งานบอร์ดเป็นแกลอรี่บน GCMS ก็ไม่ได้ซับซ้อนประการใดครับ เพียงแค่สร้างโมดูลแกลอรี่ขึ้นมาจากโมดูล board เท่านั้น ซึ่งคุณสมบัติของโมดูลบอร์ดจะสามารถตั้งให้บังคับให้อัปโหลดรูปภาพหรือไม่ได้ด้วย และนอกจากนี้ ยังควบคุมให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้เองด้วย

และนอกจากนี้ GCMS ยังมีระบบ Zoom ซึ่งจะทำการควบคุมขนาดของรูปภาพให้เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถแสดงรูปภาพแบบเต็มๆได้ด้วย

และเนื่องจากระบบของ GCMS จะมี RSS ให้ด้วยในทุกโมดูลดังนั้น เราอาจใช้ Widget RSS ต่างๆที่มีของ GCMS ในการแสดงรูปภาพตัวอย่างได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นจาก Widget RSS, Widget RSSTab หรือ Widget Gallery เอง

สำหรับ RSS ของบอร์ดที่สามารถแสดงรูปภาพได้ จะมี URL ประมาณนี้ http://www.domain.tld/module.rss?album หรือก็คือ URL ของ RSS ที่มี ?album ต่อท้ายนั่นเอง

GCMS Album

Loading...
<div class="widget-news">
 <p class="h">
  <span>GCMS Album</span></p>
 <div id="rss-entertain">
  Loading...</div>
</div>
<script>
//<![CDATA[
new GRSS('http://gcms.goragod.com/album.rss?album').show('rss-entertain',0);
//]]>
</script>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^