เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแสดงเมนูตามภาษาของ GCMS

เมนูของ GCMS สามารถแยกแสดงได้ตามภาษาที่เลือกใช้ โดยที่แต่ละเมนูยังคงชื้ไปที่โมดูลเดียวกัน ยกตัวอย่างการสร้างหน้าแรก (module home) เราสามารถกำหนดให้เมื่อเรียกใช้เว็บภาษาไทย ก็แสดงเมนูเป็น หน้าหลัก และ แสดงเป็น Home เมื่ออยู่ในภาษาอังกฤษ

จากรูปตัวอย่างด้านบน โมดูล home ถูกสร้างจาก โมดูล index (โมดูลสำหรับสร้างหน้าเว็บเปล่า ๆ) จะเห็นว่ามีชื่อโมดูลซ้ำกัน (คือ home) เนื่องจากเราต้องการให้มันทำงานเหมือนเป็นโมดูลเดียวกัน แต่ มันอยู่กันคนละภาษา (สังเกตจากไอคอน) ซึ่งการสร้างโมดูลตามปกติเราไม่สามารถสร้างโมดูลที่มีชื่อซ้ำกันได้ครับ แต่เราจะใช้วิธีสำเนาโมดูลนี้ไปยังภาษาอื่นครับ

โดยปกติแล้วเมื่อเราติดตั้งโมดูลหรือเมนูใดๆค่าดีฟอลต์ของเมนูจะ แสดงในทุกภาษา ซึ่งนั่นหมายความว่าเมนูที่ติดตั้ง จะถูกแสดงเสมอไม่ว่าบนภาษาใด หากคุณไม่ต้องการให้เมนูแตกต่างกันไปตามภาษาอื่นๆคุณก็ไม่จำเป็นต้องเลือกภาษาของเมนูครับ และหากคุณได้ติดตั้งภาษาอื่นๆเพิ่มเติม ภาษาต่างๆที่คุณติดตั้งจะแสดงอยู่ในเมนูภาษา ดังรูปด้านบน หากคุณต้องการแสดงเมนูนี้แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาให้คุณดำเนินการดังนี้

  • อย่างแรก ให้คุณกำหนดภาษาของโมดูลทีคุณได้ติดตั้งไว้แล้วก่อน เช่น module home มีข้อความที่เคุณเขียนไว้เพื่อให้แสดงบนเมนูว่า Home ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ คุณก็ควรกำหนดให้เมนนูนี้เป็นเมนูในภาษาอังกฤษ โดยการเลือกตัวเลือกภาษาไปที่ en ดังรูป หลังจากนั้นให้บันทึกโมดูลนี้ไปก่อน
  • หลังจากนั้นให้คุณทำสำเนาโมดูลที่คุณได้แก้ไขไปแล้วให้เป็นภาษาอื่นเพิ่มเติม เช่น คุณสามารถเลือกตัวเลือกภาษาไปยังภาษาไทย (th) แล้วคลิก สำเนาหน้านี้ไปยังภาษาที่เลือก ที่อยู่ข้างๆกัน
  • หากไม่มีปัญหาอะไรจะมีข้อความแจ้งว่าคุณได้สำเนาภาษาเรียบร้อย และคุณสามารถแก้ไขข้อความที่ปรากฏให้เป็นไปตามภาษาที่ต้องการได้ทันที

หมายเหตุ สำหรับข้อความต่างๆ ค่ากำหนดของโมดูล ไอคอน และเนื้อหาของหน้านั้นๆ สามารถแตกต่างกันได้ตามภาษาที่เลือก ไม่เกี่ยวข้องกันครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^