เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแก้ไขโค้ดของ GCMS

หลายๆคนที่เข้ามาดาวน์โหลดโค้ด แล้วจากไป โดยไม่ค่อยได้ศึกษาบทความบนเว็บผม อาจได้รับความยุ่งยากในการแก้ไขโค้ดของ GCMS ซึ่งจากการติดตามดูบางราย ถึงกับหายทั้งเว็บเลยที่เดียว ซึ่งถ้าได้อานบทความผมบ้างเรื่องแบบนี้คงไม่เกิด

ผมได้อธิบายไว้ในบทก่อนๆของ GCMS แล้ว ว่า GCMS เป็นเว็บไซต์แบบ UTF-8 ดังนั้น ตัวโค้ดก็ต้องเป็น UTF-8 ด้วย (รู้มั้ยว่าทำไม) ซึ่งนี่คือปัญหาของเรื่องนี้

หลายๆคนเช่นกัน ที่แก้ไขโค้ด โดย Editor ที่ไม่รองรับ UTF-8 เช่น Notepad หรือ Dreamweaver ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า MX ซึ่งมีปัญหากับ UTF-8 หรือไม่ก็เลือกออปชั่นในตอนบันทึกไม่ถูกต้อง

วิธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขโค้ด GCMS หรือ โค้ดอื่นใดที่เป็น UTF-8 สามารถทำได้โดยใช้ Editor ที่รองรับ UTF-8 นะครับ เช่น Editplus หรือ Dreamweaver ตั้งแต่ MX เป้นต้นไป รวมถึงตัวเลือกในตอนบันทึกว่า ไม่ต้องบันทึก BOM ด้วย ซึ่งตัวเลือกที่ห้ามใช้เด้ดขาดก็คือ Notepad ของ Windows ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^