เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแก้ปัญหา ติดตั้ง GCMS แล้วเป็นภาษาขอม (อ่านไม่ออก)

เนื่องจาก GCMS ถูกออกแบบโดยใช้ UTF-8 เป็นภาษาหลัก เพื่อให้สามารถรองรับได้หลากหลายภาษา ดังนั้นหาก Server ที่ใช้งานเป็นรุ่นเก่า ไม่เคยอัปเกรด PHP อาจทำให้ค่าเริ่มต้นของ Server เป็น TIS-620 ได้ (โดยเฉพาะพวกเว็บราชการ) ทำให้การแสดงผล GCMS ซึ่งเป็น UTF-8 แสดงผลเป็นภาษาขอม

การแก้ไข ในเบื่องต้นถ้าบราวเซอร์ยอมให้กำหนด Encoding ได้ ก็ลองกำหนดให้เป็น UTF-8 ดู เว็บควรจะแสดงผลได้ตามปกติ แต่อาจมีข้อเสียต้องมาคอยตั้งค่านี้อยู่ตลอดเวลา

ถ้าสามารถแก้ไขค่าของ Server ได้ ให้กำหนด
default_charset = "utf-8";

ที่ php.ini หรือ ถ้าสามารถใช้ .htacccess ได้ ลองเพิ่มบรรทัดนี้ลงในไฟล์ .htaccess
AddDefaultCharset UTF-8

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^