เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การอัปเกรดจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเป็นเวอร์ชั่น 4.3.0

GCMS เวอร์ชั่น 4.3.0 มีข้อแตกต่างที่สำคัญที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆคือ ฐานข้อมูลครับ โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
  1.  มีการเพิ่มฟิลด์ menu_order ที่ตาราง gcms4_index ชนิด smallint
  2. ลบฟิลด์ menu_order ออกจากตาราง gcms4_modules
(gcms4 เป็น prefix ของฐานข้อมูลครับ)

ถ้าเป็นการติดตั้งใหม่ ฟิลด์นี้จะถูกดำเนินการให้อัตโนมัติครับ (ข้อมูลเดิมจะหายหมด)

แต่ถ้าเป็นการอัปเกรด คุณจะต้องดำเนินการข้างต้นด้วยตัวเอง โดยที่ การอัปเกรด สามารถทำได้โดยการนำโค้ดใหม่ทั้งหมด ไปแทนที่ของเดิม ยกเว้น bin/var.php

คำเตือน คุณไม่สามารถใช้การสำรองฐานข้อมูลได้นะครับ ถ้าต้องการสำรองฐานข้อมูลไว้ก่อนให้ดำเนินการตามด้านบนให้เสร็จก่อนดาวน์โหลดฐานข้อมูลมาเก็บไว้

GCMS 4.3.0 มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่ส่วนของแอดมิน และ โมดูล index ครับ และโค้ดหลักต่างๆที่ root เพื่อรองรับการลากและวางเมนู ซึ่งจำเป็นต้องอัปเกรดนะครับมิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานเวอร์ชั่นถัดไปในอนาคตได้

GCMS 4.3.0 ได้มีการแก้ไข URL บางส่วนใหม่โดยตัดเครื่องหมาย / ออกจาก URL เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีบางท่านไม่สามารถเรียกใช้บางเมนูได้ (โดยเฉพาะเมนูที่มี / อยู่ใน URL)

หลังการอัปเกรดหรือติดตั้ง คุณจะต้องเข้าไปจัดลำดับของเมนูให้จัดเรียงตามต้องการด้วยนะครับ

มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่บอร์ดนะครับ 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^