เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การนำเข้าข้อมูลจาก Atomy Maxite มาเป็น GCMS6s บทที่ 2

จริงๆแล้วการนำเข้าข้อมูลจาก Atomy Maxite 2.5 มาเป็น GCMS6s ก้ไม่ได้ยากอะไรนักหนาครับถ้าคิดว่าจะนำไปทดแทนเว็บเดิมเลย แต่ในกรณีที่ต้องการเพียงแค่ทดสอบ การอัปเกรดจะไม่สามารถทำได้ง่ายนักครับ แต่ก็พอทำได้ โดยอาจมีกระบวนการเพิ่มเติมดังนี้

ทำความเข้าใจกับการอัปเกรดกันก่อน


เนื่องจากข้อมูลต่างๆของ CMS ทั้งสองไม่ตรงกัน ดังนั้นการอัปเกรดจะทำได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เฉพาะข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ และสามารถนำมานำเข้าได้

กระบวการอัปเกรด สนับสนุนเฉพาะโมดูลของ Maxsite ดังต่อไปนี้
 1. Atomy Maxsite เวอร์ชั่น 2.5
 2. โมดูลแกลอรี่ (gallery)
 3. โมดูลบุคลากร (personnel)
 4. โมดูลข่าว (news)
 5. โมดูลบทความ (knowledge)
 6. โมดูลบล๊อก (blog)
 7. โมดูลดาวน์โหลด (download)
ในการนำเข้า GCMS จะใช้ข้อมูลต่างๆจาก Maxsite ดังต่อไปนี้
 1. ไฟล์ includes/config.in.php ซึ่งเป็นตัว config เดิม
 2. โฟลเดอร์ /images/personnel/ เป็นที่เก็บรูปภาพบุคลากร
 3. โฟลเดอร์ /data/ ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด
 4. โฟลเดอร์ /images/gallery/ ซึ่งเป็นโฟลเดอรืที่เก็บไฟล์ของ gallery
 5. โฟลเดอร์ /webboard_upload/ ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของเว็บบอร์ด
 6. โฟลเดอร์ /icon/ ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์ของ บทความต่างๆ
 7. โฟลเดอร์ /images/icon/ ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์ของหมวดหมู่ต่างๆ
โฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆด้านบนเป็นไฟล์ที่ Atomy Maxite 2.5 ใช้งานอยู่ ถ้าต้องการให้ตัวอัปเกรดสามารถทำงานได้ ตัวอัปเกรดต้องการโฟลเดอร์และไฟล์เหล่านี้ด้วย ดังนั้นถ้าต้องการทดสอบการอัปเกรดที่โฟลเดอร์อื่นซึ่งไม่ใช่โฟลเดอร์เดิม ให้สำเนาไฟล์เหล่านี้ไปยังโฟลเดอร์ของ GCMS6s ด้วย แล้วจึงเริ่มต้นกระบวนการอัปเกรด

หลังจากอัปเกรดเรียบร้อยแล้ว ไฟล์ต่างๆในโฟลเดอร์ข้างต้นที่เกี่ยวข้องจะถูกสำเนาไปยัง GCMS โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์เดิม ดังนั้นคุณสามารถลบออกได้หลังจากกระบวนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นโฟลเดอร์ data/ ซึ่งเป็นที่เก็บไฟล์สำหรับโปรแกรมดาวน์โหลดนะครับที่ไม่ต้องลบออก เนื่องจาก GCMS จะใช้ไฟล์ดาวน์โหลดเดิมครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^