เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การติดตั้งภาษาอื่นๆบน GCMS

อย่างที่ผมเคยบอกไว้แล้ว GCMS ได้ทำการแยกตัวภาษาออกจากเว็บหลัก และด้วยความที่เป็น UTF-8 ทำให้ GCMS สามารถใช้งานได้ในหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และอื่นๆอีกมากมาย และนอกจากนี้ GCMS ยังสนับสนุนระบบภาษาทั้งทางหน้าบ้านและหลังบ้านอีกด้วย (ยกเว้นตัวติดตั้งที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น)

ตัวภาษาทั้งหมดของ GCMS ถูกจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ language ครับ ซึ่งมีโครงสร้างโดยประมาณดังรูป

  • โฟลเดอร์ admin จัดเก็บภาษาทั้งหมดของส่วนหลังบ้าน คุณอาจไม่จำเป็น้องแปลภาษาในส่วนนี้ก็ได้นะครับ เพราะถ้าไม่พบภาษาที่เลือก ระบบจะเลือกใช้ภาษาหลัก ซึ่งก็คือภาษาไทยแทน
  • โฟลเดอร์ board จัดเก็บภาษาของโมดูลบอร์ด ครับ ซึ่งหากคุณติดตั้งโมดูลอื่นๆเพิ่มเติม ก็อาจจะมีโฟลเดอร์ภาษาของโมดูลนั้นๆติดตั้งมาด้วย
  • ไฟล์รูปภาพ นามสกุล gif เท่านั้น เป็นรูปภาพไอคอนของภาษาที่ติดตั้ง ซึ่งจะถูกแสดงเป็นตัวเลือกภาษาโดยอัตโนมัติบนเว็บไซต์นะครับ
  • ไฟล์ .js เป็นไฟล์ภาษา สำหรับส่วน Javascript ทั้งหลาย ต้องมีและต้องถูกต้องด้วยนะครับ ไม่เช่นนั้นโปรแกรมจะทำงานผิดพลาด
  • ไฟล์ .php เป็นไฟล์ภาษาของหน้าเว็บ ครับ 

การแปลภาษาเป็นภาษาอื่น

  • อย่างแรกเลยคุณควรเตรียมไอคอนก่อนเพราะไอคอนจะต้องถูกแสดงบนเว็บไซต์ ควรเลือกไอคอนที่มีขนาดเท่ากันทุกอันเพื่อความสวยงาม และเป็นชนิด gif เท่านั้น
  • ขั้นตอนต่อมา ทำการสำเนาไฟล์ภาษา ไปเป็นภาษาที่ต้องการ เช่น สำเนาไฟล์ th.php ไปเป็น en.php โดยคุณควรทำการสำเนาไฟล์นี้ในทุกโมดูลที่คุณติดตั้ง

หลังจากนั้นให้ทำการแก้ไข หรือ แปลข้อความต่างๆ ให้เป็นไปตามภาษาที่ต้องการ (เคล็ดลับการแปล คุณอาจใช้ Google แปลภาษาในการช่วยแปลได้นะครับ ซึ่งวิธีที่ดีทีสุดในการแปลโดย Google คือการแปลทีละประโยค และอาจต้องขัดเกลาภาษากันพอสมควร)

  • ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดให้ GCMS แสดงภาษาที่ติดตั้ง โดยเข้าไปที่เมนู กำหนดค่าไซต์ => ทั่วไป ซึ่งเมื่อคุณได้ติดตั้งไฟล์ภาษาเพิ่มเติมแล้ว คุณจะเห็นตัวเลือกภาษาเพิ่มเติม ให้คุณเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการแล้วกดบันทึก เป็นการเสร็จการติดตั้งภาษาครับ

หมายเหตุ กฏการตั้งชื่อภาษาต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 639-1 นะครับ คือ มีเพียง 2 ตัวอักษร และใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น เช่น en หรือ th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^