เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การติดตั้ง Like Box บน GCMS

การติดตั้ง Like Box ของ Faceboox ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ คุณสามารถติดตั้งโค้ด facebook ไว้ที่ส่วนใดของหน้าเว็บก็ได้ แม้แต่ที่ในตัว Editor แต่เนื่องจากการทำงานของ faceboox มีลักษณะที่แตกต่างจาก GCMS จึงอาจต้องมีการดัดแปลง Script ของ Facebook กันเล็กน้อยครับ
<fb:like-box header="false" href="http://www.facebook.com/pages/Goragodcom/244280805593266" show_faces="true" stream="false" width="200">
</fb:like-box>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var po = document.createElement("script");
po.type = "text/javascript";
po.async = true;
po.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(po, s);
//]]>
</script>

โค้ดด้านบนนี้คุณสามารถแทรกไว้ที่ Sidebar หรือ จะแทรกบน Editor เพื่อแสดงในหน้าหลักก็ได้นะครับ โดยการแทน URL(ตัวหนา) ด้วย fanpage ของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^