เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การจำกัดข้อความแสดงผลใน GCMS

ใน GCMS ความยาวของตัวอักษรที่จะแสดงผลถูกจำกัดโดย Template ครับ เนื่องจาก Template แต่ละแบบอาจมีพื้นที่แสดงผลไม่เท่ากัน การจำกัดตัวอักษรขณะแสดงผลจึงเป็นสิ่งจำเป็น

อย่างไรก็ตาม การจำกัดตัวอักษรนี้ไม่ได้มีในทุกส่วนนะครับ มีแค่เพียงบางส่วนเท่านั้น (เฉพาะรายการที่กำหนดไว้เท่านั้น) ยกตัวอย่างไฟล์ newsitem.html ให้สังเกตุ TOPIC-40 ตัวเลข 40 คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการแสดงผลครับ

<a href="{URL}" title="{TOPIC}">{TOPIC-40}</a>

รายละเอียดว่าตัวใดจะทำได้หรือไม่ได้ให้ทดลองดูนะครับ ถ้าทำได้มันก็จะตัดข้อความให้แสดงผลตามต้องการแต่ถ้าไม่ได้ ข้อความอาจไม่แสดงเลย

สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ถูกแสดงในหน้าแรก เช่น Widget Board หรือ Widget Document การแก้ไขจะไม่แสดงผลทันทีเนื่องจาก Widget เหล่านี้จะทำการ Cache ไฟล์ไว้เพื่อแสดงผล การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเขียน-แก้ไข บทความ หรือบอร์ด ในครั้งต่อไปครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^